П                                Промени в ЗКПО – ДВ бр.99 от 16.12.2011 г.

 

        Промените в ЗКПО са в бр. 99 от 16.12.2011 г. и засягат много малко области.

1.       Отпада Център „Фонд за трансплантация” от кръга на лицата по чл.31, ал.2, в чиято полза, ако е направено дарение до 10% от счетоводната печалба, е признато като данъчен разход.

2.       Промяна в чл.158 - при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност отпада задължението на лицето за подаване на финансови отчети.

3.       Навсякъде думите „финансов отчет” се заменят с „годишен отчет за дейността”.

4.       Въвежда се санкция по чл.276 и за лицата, които са в процес на ликвидация и имат задължения по чл.160, ал.3 и 162, ал.6.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free