Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г.

I. Осигурителни прагове – промените са извършени в ЗБДОО за 2012 г. чл.8.
Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.
За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
 
II.. Проценти за осигуряване от 01.01.2012 г.
Тъй като няма промени в процентите за осигуровки, се запазват действащите през 2011 г. Няма промени и в съотношението между работодателя и осигурения.
а) фонд пенсии ФП – 17,8 % за лицата, родени преди 01.01.1960 г. и 12,8 % за лицата, родени след 31.12.1959 г.
б) Фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд ДЗПО УПФ – за лицата, родени след 31.12.1959 г. 5 %
в) допълнителна вноска за ФП за лицата по I и II категория за сметка на работодателя - 3 %
г) Фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове            ДЗПО ППУ– 12 % и 7 % съответно за I и II категория за сметка на работодателя 
д) Фонд ОЗМ – 3,5 %
е) Фонд Безработица  ФБ – 1 %
ж) Фонд Трудова злополука и професионална болест ФТЗПБ – от 0,4 % до 1,1 % съгласно приложение № 2 на ЗБДОО.
з) Фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите ФГВРС– за 2012 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.
и) Здравно осигурителни вноски  ЗОВ– 8 %  (чл.2 от ЗЗО)
 
III. Съотношение на разпределение - за ОЗМ, Безработица и ЗОВ съотношението се запазва в размер на  60:40. За фонд Пенсии и  ДЗПО УПФ не е посочен процент за разпределение, а конкретни проценти за сметка на работодателя и за сметка на лицето, които се запазват от 2011 г.
 
IV.  Правилата на чл.22о на ПЗР на КСО, които се отнасят за три дни болнични за сметка на работодателя ще важат до 31,12,2012 г. Аналогична е и промяната на § 19к от ПЗР на ЗЗО.

                                              Таблица за разпределение на фондовете по проценти
                                   между работодател и осигурено лице, III категория

 

 

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

    1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

    8

    9

   10

   11

  12

  13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

 9,9

 

 7,9

 

 

 

17,8

 

  2.1

 

1,4

 

 3,5

 

  0,6

 

  0,4

 

 1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

  0

След

31.12.

1959

 

 7,1

 

 5,7

 

12,8

 

  2,1

 

1,4

 

 3,5

 

  0,6

 

  0,4

 

 1,0

 

 2,8

 

 2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

  0

 

                    
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

ЗОВ

Раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб.

 

Общо

лице

общо

   

   16

   17

   18

  19

  20

   21

Преди

01.01.

1960

 

4,8

 

 3,2

 

 

 

  8,0

 

от 17,8  до 18,5

 

 12,9

 

30,7

 

29,0

След

31.12.

1959

 

4,8

 

 3,2

 

  8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

 12,9

 

30,7

 

31,4

 

                             Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица

ФП за сметка на лицето

ФОЗМ за сметка на лицето

ДЗПОУФ за сметка на лицето

ЗОВ за сметка на лицето

     Общо

Родени преди

01.01.1960

 

        17.8

 

          3,5

 

           -

 

        8,0

 

          29,3

Родени след

31.12.1959

 

        12,8

 

          3,5

 

           5,00

 

        8,0

 

          29,3

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Таблица за разпределение на фондовете по проценти

                                   между работодател и осигурено лице, III категория

 

 

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

    1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

    8

    9

   10

   11

  12

  13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

 9,9

 

 7,9

 

 

 

17,8

 

  2.1

 

1,4

 

 3,5

 

  0,6

 

  0,4

 

 1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

  0

След

31.12.

1959

 

 7,1

 

 5,7

 

12,8

 

  2,1

 

1,4

 

 3,5

 

  0,6

 

  0,4

 

 1,0

 

 2,8

 

 2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

  0

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free