Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд по конституционно дело № 13 от 2011 г.

Обявява за противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; последно изм., бр. 39 от 2011 г.).  Отнася се за доплащането на туристически данък зе предходната година на база 30 % заетост от капацитета. Това доплащане се отменя, което означава, че туристическият данък ще се заплаща само на база реално ползвана леглова база.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free