Таблица за регистрирано по ЗДДС лице, доставчик на стоки по чл.163а,

отпадъци и зърнени храни

 

документ

Начисляване на ДДС

Основание за неначисляване

Включване в к.8а на дневник продажби

Включване в к.9,11 на дневник продажби

(дан. основа)

Включване в к.10,12 на дневник продажби

(ДДС)

Фактура, издадена на клиент, регистриран по ЗДДС

не

Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС

Да, код 01 – отпадъци,

Код 02- зърнени и технически култури

да

не, защото няма ДДС

Фактура, издадена на клиент, нерегистриран по ЗДДС

да

-

Да, код 01 – отпадъци,

Код 02- зърнени и технически култури

да

да

Таблица за регистрирано по ЗДДС лице, получател на стоки по чл.163а,

отпадъци и зърнени и технически култури

 

 

 

 

Включване в дневника на покупките

 

 

Включване в дневника на продажбите

 

документ

Начислявене на ДДС

Основание за неначисляване на ДДС

Включване в к.8а от дневник покупки

Включване в к. за ДО в дневник покупки

Включване в к. за дан. кредит заДДС в дневник покупки

Включване в к. 8а в дневник продажби

Включване в к. за ДО в дневник продажби

Включване в к. за ДДС в дневник продажби

Факту-ра за покупка

не

Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС

Да,

код 01 – отпадъци,

Код 02- зърнени и технически култури

не

не

не

не

не

Прото-кол

да

Чл.82, ал.5

не

да

да

не

да

да

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free