Тези лица могат да се регистрират по режима КО, когато отговарят на 3 условия, посочени в чл.151а, ал.1, едно от които е облагаемият оборот за последните 12 месеца преди текущия да не превишава левовата равностойност на 500 000 евро.

Имайте предвид, че КО не се отнася за много доставки, между които са и: внос, ВОП, ВОД, продажби на нерегистрирани лица, освободени доставки, продажби, които се плащат в брой, продажби на свързани лица.

Целта на настоящият материал не е да се разгледат всички промени, а в табличен вид да се представят документите, които се издават, кодовете им и начина по който се включват в дневниците по ДДС.

                                                                            Таблица 1, относно продажбите

 

Доставчик

Получател

регистриран по КО на ЗДДС    

регистиран или не по КО на ЗДДС

      

документ

Основание

Код за дневник на продажбите

Участие в дневника на продажбите

Участие в сбора на ДО и ДДС от дневника на продажбите

Фактура, ДИ или КИ

Режим Касова отчетност

11, 12 или 13

Да, нормално

не

Протокол при плащане на сума, носещ номера на фактурата

Чл.151в, ал.3 от ЗДДС

91

Да, нормално

Да, нормално

Протокол при прекратяване на КО, когато получателят не прилага КО

Чл.151в, ал.7 от ЗДДС

93

Да, нормално

Да, нормално

Протокол при прекратяване, когато получателят прилага КО

Чл.151в, ал.7 от ЗДДС

94

Да, нормално

Да, нормално

 

 

 

                                                                         Таблица 2, относно покупките

 

Доставчик

Получател

нерегистриран по КО на ЗДДС    

регистиран по КО на ЗДДС

 

   документ

Основание във фактурата

код

Участие в дневника на покупките

Участие в сбора на ДО и ДДС от дневника на покупките

Фактура, ДИ или КИ

 

11, 12 или 13

Да, нормално

не

Протокол при плащане на сума, носещ номера на фактурата

Чл. 151г, ал.8 от ЗДДС

92

Да, нормално

Да, нормално

 

 

                                                                               Таблица 3, относно покупките

 

Доставчик

Получател

регистриран по КО на ЗДДС    

регистиран по КО на ЗДДС

 

документ

Основание във фактурата

код

Участие в дневника на покупките

Участие в сбора на ДО и ДДС от дневника на покупките

Фактура, ДИ или КИ

Режим Касова отчетност

11, 12 или 13

Да, нормално

не

Протокол при плащане на сума, носещ номера на фактурата

Чл. 151в, ал.3 от ЗДДС

91

Да, нормално

Да, нормално

 

 

         Таблица 4, относно покупките

 

Доставчик

Получател

регистриран по КО на ЗДДС    

нерегистиран по КО на ЗДДС

 

 

               документ

Основание във фактурата

Код за дневник на покупките

Участие в дневника на покупките

Участие в сбора на ДО и ДДС от дневника на покупките

Фактура, ДИ или КИ

Режим Касова отчетност

11, 12 или 13

Да, нормално

не

Протокол при плащане на сума, носещ номера на фактурата

Чл.151в, ал.3 от ЗДДС

91

Да, нормално

Да, нормално

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free