Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2021 г.

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

 

 Проценти за осигуряване от 01.01.2021 г.  - Процентите на осигуровките се запазват. Не се внася фонд ГВРС.  Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ по групи основни икономически дейности за 2021 г. от 0,4 до 1,1 %.

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 

Таблица за разпределение на фондовете по проценти между работодател и осигурено лице,  III категория

 

  

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

11,02

 

8,78

 

 

19,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

8,22

 

6,58

 

14,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗОВ

раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб. 

Общо

лице

общо

 

  

   16

   17

   18

19

20

   21

 

Преди

01.01.1960

 

4,8

 

3,2

 

8,0

18,92 -19,62

 13,78

32,7 – 33,4

 

След

31.12.1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

18,36- 19,06

 13,78

 32,7 – 33,4

 

      

         Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица, вкл. Фонд ОЗМ

 

  

ФП

ФОЗМ

ДЗПО-УПФ

ЗОВ

     Общо

преди  01.01.1960

19,8

         3,5

        -

     8,0

       31,3

След 31.12.1959

14,8

         3,5

       5,00

      8,0

       31,3

             

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free