В сила от 01.01.2021 г.  е подаването на отделна декларация, в която се декларира: 

- размера на авансовите вноски за корпоративен данък, независимо месечни или тримесечни,

- промяната на вече декларираните авансови вноски.

В сайта на НАП е публикуван образец на декларацията.  

1. При деклариране размера на авансовите вноски, декларацията се подава в срок до 15.04.2021 г. от всички лица, които по изискванията на ЗКПО са задължени да правят авансови вноски.

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО:

- данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;

-  новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон. 

 Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване, се посочва нула.


2. При промяна размера на авансовите вноски

Декларацията се подава преди срока на внасяне на вноската, която искаме да променим.  Последният срок за промяна на авансов данък е 15.11.2021 г., отнася се и за данъка за м. декември, който е дължим за внасяне до 01.12.2021 г. Същият е срока и за промяна на тремесечната вноска.Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free