1. Бр. 34/04.05.2012 г.
- ПМС № 82/ 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
- Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
2, Бр. 40/ 29.05.2012 г.
- Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free