Преглед на държавен вестник за м. юли и август
 
1. Бр. 51//06.07.2012 г.
- Българска народна банка на основание чл.35 от Закона за БНБ обявява въз основа на приетата от УС на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,16 на сто считано от 01 юли 2012 г.
2.Бр. 54//17.07.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
- Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
3, Бр. 55/ 20.07.2012 г.
- Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
4. Бр. 58/ 31.07.2012 г.
- Изменение на КСО, публикувано в изм. и доп. на Закона за защита от дискриминациятга
5. Бр. 60/07.08.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
6. Бр. 61/10.08.2012 г.
-Постановление на Министерски съвет №169 от 02 август 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС- В наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,приета с Постановление №115 на МС от 2004 година
7. Бр. 64/21.08.2012 г.
-Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free