Преглед на държавен вестник за м. август 2013 г.

1. Бр. 68/02.08.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
2. Бр. 73/20.08.2013 г.
-Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
3. Бр. 74/23.08.2013 г.
-Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free