Преглед на държавен вестник за м. април 2014 г.

 

1. БР. 30/ 01.04.2014 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

2. Бр. 36/ 25.04.2014 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агро­екологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.


- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free