Преглед на държавен вестник за м. януари 2015 г.

 

1. БР. 2/ 09.01.2015 г.

- Заповед на Министерство на финансите № ЗМФ-1735/29.12.2014 г. за одобряване на образеци на декларации по ЗМДТ

2. БР. 3/ 13.01.2015 г.

- Заповед на НСИ № РД-07-407/08.12.2014 г. и на МФ № ЗЦУ-1597/10.12.2014 г. за утвърждаване на ГОД на различни групи предприятия

 

3. Бр. 4/16.01.2015 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free