Преглед на държавен вестник за м. Февруари 2015 г.

 

1. БР. 9 /0.02.2015 г.

- Закон за изменение на Закона за туризма

 

2. БР. 12/ 13.02.2015 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

3. БР. 14/20.02.2015 г.

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

- Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

- Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работода- телите, осигурителите за осигурени те при тях лица, както и от самооси гуряващите се лица

- Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

-Неофициален раздел

НСИ НАП Заповед №РД-05-57 от 29,01,2015г №ЗЦУ-88 от 28 януари 2015г за изменение и допълнение на Заповед № РД-07-407 от 8 декември 2014г на НСИ и № ЗЦУ-1597 от 10 декември 204 на НАП

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free