Преглед на държавен вестник за м. август 2016 г.

 

1. БР. 60 /02.08.2016 г.

Закон за допълнение на ЗДДС - Създава се чл. 176в: „Обезпечение при доставки на течни горива

2. БР. 61/ 05.08.2016 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските  земи

3. БР. 63/ 12.08.2016 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free