Преглед на държавен вестник за м. август 2017 г.

 

 

1. Бр. 62/01.08.2017 г.

 


-          Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

-          Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

 

 

2. Бр. 63/04.08.2017 г.

- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в който са направени промени на множество закони, вкл. ЗДДФЛ и З-н за ограничаване на плащанията в брой

  - Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие

 

 

3. Бр. 64/08.08.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

  1. Бр. 68/22.08.2017 г.

- Постановление № 176 от 17 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free