Отговор: Няма предвидена такава възможност, след промяната в ЗКПО, в сила от 2013 г. Няма предвиден вече и такъв ред „Надвнесен данък от минали години” в ГДД за 2013 г. Така че нямате право да го приспадате сами, трябва да подадете искане това да направи НАП.

 

 

 

 

Въпрос 2: Дружеството ни е внесло през 2013 г. авансови вноски за корпоративен данък, които са по-големи от дължимия данък за 2013 г. Можем ли да не посочваме банкова сметка за възстановяването му, а да поискаме с надвнесената сума да се прихваща за авансов корпоративен данък за 2014 г.?

 

Отговор: Съдейки от ГДД по чл.92 от ЗКПО, можете да посочите надвнесения данък да се счете за погасяване на публичните ви задължения. Това става като попълните ред 24.2 Надвнесен данък, в който има текст: „Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на публични задължения по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК, ако не е отбелязан ред 25”.

Този текст означава, че надвнесения данък няма да се възстанови по банкова сметка, а ще се отрази в единната данъчно-оисгурителна сметка на дружеството като такъв и ще се приспада от дължимите данъци и осигуровки. Той няма как да се приспада точно от авансовите ви вноски за корпоративен данък за 2014 г., ако за вашето дружество през 2014 г. възникват текущи задължения за осигуровки и данъци.

 

Кога може да сте сигурни, че можете да приспаднете надвнесения данък? Ако подадете ГДД по електронен път, предполага се, че след 31.03. тази сума ще се отрази по единната данъчно-осигурителна сметка. Ако подадете ГДД на хартиен носител, тогава трябва да изчакате обработката на декларацията и да проверявате в сметката си кога ще се появи сумата като надвнесена.

Когато сумата се появи като надвнесена, тогава можете да преведете със същата сума по-малко осигуровки и данъци, които предстоят за плащане.

 

 

Имайте предвид текста, който е записан на ред Направени авансови вноски за годината „Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за 2013 г. чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП”.

Този текст е много важен, защото вие можете да си мислите, че сте платили авансовите вноски за корпоративен данък през годината, но тези суми да са закривали други ваши данъчни задължения.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free