За да запазим традицията на издавания от нас вестник „В помощ на счетоводителя”, създадохме тази рубрика, която ще има следните основни раздели:

Преглед на държавен вестник – посочва само документите, засягащи промените в счетоводното и данъчно законодателство. Актуализира се след изтичането на всеки месец.

Писма на НАП – ще цитираме само писмата на НАП, които преценим за по-широко приложими от предприятията. Освен номера на писмото, ще намерите текст за какво се отнася то, без да има подробен коментар. Ще се актуализира ежемесечно.

Актуална тема – по наша преценка ще избираме тема от счетоводното или данъчно законодателство, която да разработим. Очакваме предложения и от вас. Ще се актуализира ежемесечно.

Въпроси и отговори от счетоводната практика – ще се опитаме да отговорим на зададени от вас въпроси от областта на счетоводството. Ще се актуализира според възникналите въпроси.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free