Коледен подарък 2013 г.

                                                   Историята на Мойсей        

 

            Историята, която ще ви разкажа, е синтезиран разказ на Мойсеевите книги от Стария завет. Време на труден живот, сурова действителност и строги закони, които Мойсей записва. Един от тях е: "Око за око, зъб за зъб!"

            Когато по-късно идва Христос, той записва на Небето и Земята закона на Любовта "Обичайте се едни други с братска любов!".

            Животът в днешно време е смесица от двата вида живот - единия: суров, жесток и труден, а другия: живот на Любовта. Борят се силите, като двата овена от приказката "Тримата братя и златната ябълка". Борят се жестоко, на ръба на силите е черния овен, но не се е предал още...

                       

            Детето Мойсей

            Израилтяните живеели в египетската земя и понеже били много и ставали все по-силни, новият фараон заповядал на бабите акушерки да убиват всяко новородено момче. Бабите не изпълнили заповедта и тогава фараонът издал нова заповед - всяко новородено момче да се хвърля в Нил.

            Родило се еврейско бебе, което било много красиво и майка му го крила три месеца. После го сложила в рогозен сандък, намазан със смола и го пуснала в Нил. Наблизо стояла сестрата на бебето и когато фараоновота жена намерила сандъка и решила да задържи бебето, сестрата предложила да извика кърмилница за него, това била майката. Фараоновата жена нарекла детето Мойсей, което означавало "Извлечен от водата".

           

            Бягството на Мойсей от Египет

            Когато Мойсей пораснал, видял тежкия живот на еврейския народ, който робувал на египтяните. При един инцидент между египтянин и евреин, Мойсей не се сдържал и убил египтянина. Това му струвало скъпо - когато по-късно повел народа си към Ханаанската земя и стигнали до нея след 40 години, на него не му било позволено да стъпи там и тогава напуснал този свят.

            След убийството, Мойсей избягал от Египет, оженил се и му се родил син. В това време еврейският народ живеел все по-тежко. Когато един ден Мойсей пасял овцете си, видял да гори къпината без да изгаря и чул глас: "Изуй обущата си, защото мястото на което стоиш, земя е свята!" Мойсей чул Бога, който искал да го изпрати при фараона с мисия да освободи евреите. Мойсей, който заеквал, когато говори, казал: "Кой съм аз, че да ме послушат! Аз съм тежкоезичен, трудно говоря!" Бог не приел този довод, дори се ядосал на съпротивата на Мойсей, обещал да му помага и казал, че ще направи така, че братът на Мойсей - Аарон да бъде говорител. В знак на Божието присъствие на тази среща, тоягата на Мойсей се превърнала на змия и пак на тояга. 

           

            Завръщането на Мойсей в Египет

            Мойсей се върнал в египетската земя, срещнал се с брат си Аарон, който говорил на хората от името на Мойсей и те повярвали в спасението. Мойсей тогава бил на 80 години, а брат му на 83 години.

            Мойсей и Аарон се явили при фараона няколко пъти, като всеки път, когато фараонът обещавал, че ще пусне еврейския народ и не спазвал думата си, се случвало някакво бедствие на египтяните: водата станала кървава; нападнали ги жаби, въшки и мухи; циреи и глад; скакалци и тъмнина.

 

            Бягството на евреите от Египет

            Една нощ в празника на безквасните хлябове, всички евреи заклали агнета и сложили кървав знак на вратите си, за да се отличават от домовете на египтяните. В тази нощ били убити от Бога първородните деца на египтяните, а евреите напуснали египетската земя. Господ вървял пред тях като облачен стълб денем, а нощем като огнен. Когато стигнали до Червено море, то се отворило, за да ги спаси от преследващите ги египтяни, после се затворило и преследвачите загинали. Чак тогава евреите, които били загубили вяра в Бога, повярвали, че някой ги закриля.

            Еврейският народ навлязъл в Синайската пустиня, където го чакали големи изпитания. За да заситят глада и жаждата им се явили: дъжд от пъдпъдъци, манна небесна, вода в скалата.

 

            Божите заповеди

            Господ слязъл на Синайската планина и дал устно на Мойсей 10-те Божи заповеди. Дал и правила за живот, за животните, за работата и т.н. След това Мойсей се качил пак на планината, стоял 40 дни и получил 2 каменни плочи със заповеди, написани с Божие писание. Получил и указание как да направи скиния, в която да пази плочите. През тези 40 дни без Мойсей, евреите забравили Бога, започнали да се кланят на други богове. Когато той слязъл от планината и видял тази картина, се ядосал и счупил плочите със заповедите.

            Последвало ново качване на върха на планината, отново за 40 дни. Господ отново написал върху плочите заповедите. Когато Мойсей слязал от планината, лицето му светело. Аарон и синовете му, които се нарекли свещеници, направили скинията, която станала водач на народа по пътя - над нея се явявал Бог във формата на облак. Когато се вдигнел облакът, тръгвали на път, когато спирал и те спирали.

            Ето някои от заповедите, които са по-неизвестни и интересни за нас:

            - новозасадените дървета да не се пипат 3 години, 4-тата година е дар за Бога, след 5-тата година може да се яде плода.

            - седмата и петдесетата година от обработването на земята са юбилейни, не се работи през тези години земята.

            - в края на седмата година се прави опрощаване на заемите, робите се освобождават.

            - десятък дават всички от плодовете на труда си, дава се на свещениците, като третата година десятъкът се складира отвътре градските порти, за да се ползват от него сирачетата и вдовиците.

 

            40 години в пустинята

            Изминала една година от бягството от египетската земя. Хората недоволствали срещу Мойсей и Аарон, дори поискали да ги убият с камъни. Господ се възмутил и поискал да изтреби непослушния народ, но Мойсей му казал: "Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, въздава беззаконието на отците върху чадата до трети и четвърти род. Прости, молим Ти се, беззаконието на тези люде!" Бог се съгласил да запази хората, но казал, че всички евреи, които тогава били над 20 години ще умрат преди да стигнат Ханаанската земя. За да стане така, Мойсей и хората му обикаляли 40 години в пустинята. Останали живи, от тези които били над 20 години, само Халев и Исус Навин, който станал заместник на Мойсей.

            Преди да влязат в Ханаанската земя се извършило преброяване - 601730 души на възраст над 20 години, предполага се, че това са само мъже, тъй като жените не са били зачитани.

 

            Ханаанската земя

            Мойсей отново припомнил 10-те Божи заповеди, като дал и една нова заповед, която е останала много силна и до днес: "Да възлюбиш Господа, Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Тези думи да бъдат в сърцето ти!"

            Мойсей бил вече на 120 години, Бог го завел на върха на планина и му показал Ханаанската земя, на която ще въведе народа му. Бог предсказал бъдещето, като казал, че този народ ще се отклони от правия път и ще забрави Бога, заради което много ще страда. Тази песен, както я нарекал Господ, Мойсей записал, за да я знае и помни народа му, песен срещу Израил. Това предсказание се изпълнило след Давид и Соломон, за които съм ви казвала.

            Мойсей благословил народа си, качил се на връх Фасга на планината Нево и умрял. Бог го погребал в долината и до сега никой не знае къде е гробът му. Народът жалеел 30 дни. Исус Навин, приемникът на Мойсей завел евреите в днешната земя на Израел, наричана тогава Ханаанската земя.

 

            Видно е от тези истории, че Мойсей първоначално е бил човек, който не е искал да поема такава отговорност - да изведе народа си от Египет и да го заведе в Ханаанската земя. Поемайки веднъж задачата да направи това, за тези 40 години, той претърпява голяма промяна - забравя личния си живот, живее за Бога и за народа си. Благодарение на него заповедите Господни стигат до хората.

            В това време законът е в силата си, но както казва Апостол Павел:

            "Законът не доведе нищо в съвършенство, а става привождане на една по-добра надежда, чрез която приближаваме до Бога.", както и:

            "Словото на заклеването, което е след закона, постави Синът, Който е съвършен във век."

            Христос отваря нова страница в историята - не на закона, т.е. принудителните действия, а на Любовта. За да се прояви Любовта, трябва да се променим не отвън чрез закона, а отвътре, чрез съзнанието си.

 

            Нека погледнем и се погрижим за семенцата на Любовта, които засаждаме в душите си всяка година по Коледа! Да ги поливаме с любов, да ги закриляме, за да порастнат, да станат големи растения или дървета! Тези плодове ще помогнат на Светлината и Божията Любов да възцарува на Земята!

            Не губете вяра, времето идва, белият овен ще ни изведе в горната земя, която е Новата земя, където е Новото небе!

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free