Коледен подарък 2014 г.
                                                   Посланията на апостол Павел     
 
 
Апостол Павел не е бил от 12 избрани от Христос ученици. След възкресението на Спасителя, той е преследвал ожесточено последователите Му, докато не се случва с него чудо – ослепява и чува гласа на Христос. Тогава повярва, проглежда и се кръщава като става по-ревностен ученик от много други.
Апостол Павел е разпространил християнството в много места на Европа. До нас са достигнали Посланията му, записани в Новия завет. Изпълнени са с мъдростта на човек, пътувал извън тялото си, докоснал се до други светове и казал:
„Око не е видяло и ухо не е чуло онова, което е приготвил Господ за онези, които Го любят”.
           
Ще цитирам някои от текстовете на Посланията, които харесвам.
 
Тема: Да не губим вяра, има от къде да се поучим!
 
Всичко що е по-напред писано, за поучение нам е преднаписано, та чрез търпението и утешението на писанията да имаме надежда. Римл.15;4
 
Тема: Не сме сами!
Вас друго изкушение, освен человеческо, не ви е постигнало. Верен е обаче Бог, Който с изкушението наедно ще даде и средството, така щото да можете да претърпявате. I Кор.10;13
 
Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ний да утешаваме тези, които се намират във всяка скръб, с утешението, с кооето ний сами сме утешавани от Бога. II Кор. 1;4
 
Бог обаче, Който е богат в милост, за голямата Си любов, с която ни възлюби,
и като бяхме мъртви в престъпленията, оживи ни наедно с Христа. Ефес. 2; 4-5
 
Да би Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на славата, дал вам дух на премъдрост и на откровение, за да Го познаете и да просвети сърдечните ваши очи, за да познаете каква е надеждата на призванието Му и какво е богатството на славното Негово в светиите наследие. Ефес. 1;17-18.
 
Като съм уверен в това истото, че оня, който е начнал във вас доброто дело, ще го свърши даже до деня Исус Христов. Фил. 1;6
 
Тема: Съвети за това как да живеем!
 
Не се ставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Римл.12;21
 
Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Римл. 12;12
 
Ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Римл.15;1
 
Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе при разгневяването ви, нито давайте място на дявола. Ефес. 4;22-26
 
Бивайте благи един другиму, милосърдни, прощавайте си едни на други, както ви е Бог простил чрез Христа. Ефес. 4;32
 
И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, Кол.3;25          
 
Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколонеие, между които блестите като светила на света. Фил. 2;14-15
 
Най-после заяквайте се в Господа и в силата на неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоявате срещу хитростите на дявола. Ефес. 6;10
 
Стойте прочие, препасани с истина през кръса си и облечени с правдата. Вземете меча на Духа, който е словото Божие. Ефес. 6;10-17
 
Тема: Не се възгордявайте!
 
За да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник на сатаната, да ме мъчи, та да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се махне от мене. И Той ми рече: Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. II Кор. 12;7-9
 
 
Тема: Нашите тела ще се трансформират!
 
Не занете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас. I Кор. 3;16
 
Да съблечете стария човек, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. Ефес. 22-24
 
Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба. Защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленно тяло трябва да се облече в нетение, а смъртното в безсмъртие. И когато това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: Погълната бе смъртта с победата! I Кор. 15;51-54
 
 
Тема: Най-голяма е Любовта!
 
Плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против таквизи няма закон. Гал. 5;22-23
 
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти или кимвал, що дрънка. I Кор.13;1
 
Любовта дълго търпи, благосклонна е. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобрадства, не дири своето си, не се раздразнява, не мисли зло, сърадва се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи. Любовта никога не отпада. I Кор. 13;4-8
 
И тъй, остават тия трите: Вяра, Надежда и Любов, но най-голяма от тях е Любовта. I Кор. 13;13
 
 
Тема: Христос!
 
Христос е сияние на Неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всички със Силата на своето Слово. Който прави ангелите си духове и слугите Си – пламък огнен. Духове, провождани да слугуват на тези, които ще наследят спасение. Евр. 1;3,7,14
 
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас! Амин Римл. 16;20
 
 
В дните преди Коледа нека поспрем и се вслушаме в себе си, в нашия вътрешен човек, който трябва да облечем с нова дреха. Нека се помолим да дойде в нас Духа на премъдростта и откровението, за да познаем със сърдечните наши очи надеждата, която ни носи Христос и богатството, с което Той ни дарява!
Нека се помолим Благодатта на Христос да залее цялата земя!
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free