Великденски подарък 2015 г.

 Книга на пророк Исайя

 

 Този път съм избрала откъси от книгата на пророк Исайя, живял около 700-600 г. преди Христа. Неговите пророчества са свързани основно с идването на Месията – Христос и неговия живот.

Гл. 2

2. И ето, в последните дни планината на дома Господен ще се утвърди на върха на горите и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стекат в нея.

3. И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на гората Господня, в дома на Бога Иаковов, и ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в стезите Му; защото от Сион ще излезе законът и от Йерусалим - словото Господне.

 

Пророчества за Месията Христос

 

Гл.11

1. И ще израсте пръчка из пъна Йесеев и отрасъл ще поникне в корените му.

2. И Дух Господен ще почине на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх Господен;

3. И Неговото благоволение ще е в страхът на Господа, тъй щото няма да съди според зрението на очите Си, нито ще решава според слушането на ушите Си.

4. Той ще съди сиромасите по правда, и с правота ще решава за смирените на земята; с жезъла на устата Си ще порази земята, и с диханието на устните Си ще умъртви нечестивите.
5. И пояс на чреслата Му ще бъде правдата, и пояс на бедрата Му - истината.

 

Гл. 42

1. Ето, Моят раб, Който подкрепям, Избранникът Мой, в Когото душата Ми благоволи. Турих Духа Си върху Него, и Той ще възвести съд на народите;

2. Няма да викне, нито да възвиси гласа Си, и няма да даде да Го чуят на улиците,
3. Смазана тръстика не ще пречупи, и замъждял фитил няма да угаси; ще изнесе съд с истина;
4. Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докле не тури съд на земята, и островите ще уповават на Неговия закон.

 

Гл. 53

4. Той наистина взе на себе си болестите ни и със скърбите ни се натовари.

5. Но Той бе ранен за престъпленията ни, бит заради беззаконията ни; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме.

10. Но Господ благоволи да Го предаде на биене и на страдание; когато дадеш душата Му приношение за престъплеение, ще види семе и ще продължи дните си, и волята Господня ще благоуспее в ръка Му.

11. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; праведният Ми раб ще оправдае мнозина чрез опознанието Си. Защото Той ще се натовари с беззаконията им.

12. За то ще Му дам дял с големите и със силните ще раздели корист, защото предаде Себе Си на смърт и с престъпници се счете. И Той взе на Себе Си греховете на мнозина, и ще ходатайства за престъпниците.

 

Новото небе и Новата Земя

 

Гл. 25

8. Ще погълне смъртта завинаги, и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица, и ще снеме укора на людете Си от всичката земя; защото Господ говори това.

 

Гл. 26

2. Отворете портите; и ще влезе праведният народ, който пази истината.

3. Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимият умом, защото на Тебе той уповава.

4. Уповавайте се Господа всякога, защото Господ Йеова е вечна крепост:

 

Гл. 28

5. В оня ден Господ на силите ще бъде венец на слава и корона на красота за остатъка на людете Си,

6. И дух на съдба за седещите в съдба и сила за тия, които връщат неприятеля до портите му.

16. За то така говори Господ Йеова: Ето, полагам на Сион основание камък - камък избран, драгоценен, краеъгълен, основание твърдо: който вярва в него, няма да се посрами.
17. И ще тури съдбата правило и правдата мерило.

 

Гл. 33

17. Очите ти ще видят Царя в красотата Му, ще видят далечна земя;

 

Гл. 35

1. И пустинята ще се възрадва и ще процъфти като крин;

2. Ще процъфти изобилно, ще се възвесели с радост и песен.

3. Укрепете ослабналите ръце и утвърдете разхлабените колена;

10. И изкупените от Господа ще се върнат, и ще дойдат с възклицание в Сион; и вечно веселие ще бъде над главата им; радост и веселие ще придобият, а скръб и въздишка ще побягнат.

 

Гл. 40

31. Но които чакат Господа, ще подновят силата си: ще възлязат с крила като орли, ще тичат и не ще се отрудят, ще ходят и не ще се ослабеят.

 

Гл. 41

18. Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; ще направя пустинята водни езера и сухата земя - водни източници;

 

Гл. 52

1. Събуди се, събуди се, облечи се в силата си, Сионе! Облечи се в дрехите на великолепието си!

7. Колко прекрасни са върху горите нозете на онзи, който благовества и проповядва мир!

 

Гл. 58

8. Тогаз твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще прозябне, и твоята правда ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще ти е задна стража.

 

Гл. 60

1..Стани се, свети; защото светлина ти дойде, и слава Господня изгря над тебе.

19. Няма вече слънцето да ти служи за дневна светлина, и сиянието на месечината - да ти свети; но Господ ще ти бъде вечна светлина, и Бог твой - твоя слава.

21. И народът ти цял ще бъде праведен, навеки ще наследи земята, - израстък от това, що съм посадил, дело на ръцете Ми, за Моя прослава.

22. От малкия ще произлязат хиляда и от най-слабия - силен народ. Аз, Господ, ще побързам да свърша това овреме.

 

Гл. 61

2. За да проповядвам годините на благоволението Господне и деня за отмъщение от нашия Бог; за да утеша всички сетуващи,

3. За да възвестя на тъгуващите в Сион, да им дам красота вместо пепел, елей на веселие вместо плач, облекло на хваление, вместо дух на униние.

10. Ще се веселя премного заради Господа. Душата ми ще се зарадва в Бога моего. Защото ме облече в одежда на спасение, загърна ме в мантия на правда. Като жених, украсен със венец, като невеста, накитена с отварите си, като девица, преизбрана от другарките си.

11. Защото както земята произвежда растенията си, и както градина прорастува посеяното в нея - така Господ Йеова ще направи правда и хвалата да прозябнат пред всички народи.

 

 Иска ми се да завърша с тези думи:

„Повярвах, че ще видя благостите Господни на земята на живите.

Чакай Господа, имай дръзновение и да се укрепи сърцето ти!

Ей, чакай Господа!”

                                               Откъс от Псалом 27

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free