Великденски подарък 2017 г.

                                                      Христос и ние - хората

 

            Второто пришествие

                Често ни казват, че ще има второ пришествие и Христос ще дойде отново на Земята. Второто пришествие е изгревът на Христос в нашите души, защото Христовият дух не е напускал Земята. Той е навсякъде около нас, стига да имаме сърце да усетим и очи да го видим. Да не би да се закоравят сърцата ни и да не виждат очите ни!  Да не бъде!

Приказката за Еднооката майка, която бях изпратила като подарък, е много силен пример в това отношение – усета и чувството за присъствието на Любовта!

Също и притчата за онзи равин, който години търсел Бога, но по пътя се отклонявал и помагал на различни хора и животни в нужда, и все не могъл да стигне до Бога. Докато една нощ не сънувал Бог, който му казал: „ Това, което направи за най-малките същества, ти го направи за Мен. Аз бях в тях.”

Христовият дух  чрез Любовта и Мира е винаги в нас и около нас. Той работи тихо и постоянно, не е облечен като цар, а е в различни образи. Когато отворим сърцата си, тогава го усещаме и светлината огрява ума ни, а топлината стопля сърцето ни.

 

                Светът и Христос

                В евангелието на Йоана често се цитират думите на Христос за този свят. Той е говорил и за княза на този свят – сатана.

                „ Иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене. ”

„ Това ви казах, за да имате мир в Мене. В света имате скръб, но дерзайте, Аз победих света.”  

„ Сега е съдба на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.”

                Князът на този свят владее, когато ние позволим това: да ни накарат да мислим, че тъмнината е навсякъде, че е пълно с престъпления, че злото се шири навред.

Князът на този свят и неговите образи са описани много подробно в Откровението на Йоан, звяр и змей, които лъжат хората, подмамват ги да правят зло. Но има една велика армия на Светлината от небесни войни, водена от Царят на царете и Господ на Господите. Тази армия воюва във всичката си Слава и побеждава дявола и сатаната, както и техните образи – змей и звяр, и ги хвърля в тъмницата за 1000 години. После пак ще бъдат пуснати да мамят хората. След което ще бъдат хвърлени в езерото огнено. Тогава ще дойде новата земя и новият живот!

„ И ще обърше Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито ще има жаление, нито плач, нито болка.” 

 

                „Аз Съм пътят, истината и живота!”

                Често Христос е говорил на хората, че чрез Него и учение Му, могат да бъдат спасени.

                „ Аз съм вратата, през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Аз съм добрият пастир, добрият пастир животът си дава за овцете. Познавам Моите и Моите Ме познават. И други овце имам, които не са от тази кошара и тях трябва да доведа и ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир. Аз и Отец Ми едно Сме.”

                „ Аз Съм пътя, истината и живота, никой не дохожда до Отца освен чрез Мене. Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми, Отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. А Утешителят, Святий Дух, когото Отец ще ви изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, що Съм ви рекъл.”

„ Аз Съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод, защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако пребъдете в мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде.”

 

                Скришната стаичка

                „ А ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

                А вие се молете така:

                Отче наш, Който си на небесата, да се свети Името Твое,                да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на небето, така и на земята.

                Хлябът наш насъщний, дай го нам и днес и прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници.

                Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството, Силата и Славата завинаги.

                                                                                                                                                                                            Амин”

Да не забравяме, че когато ни е най-трудно, тогава Бог ни носи на ръце, макар и да се чувстваме изоставени от целия свят. Тогава молитвата ни е още по-силна и гореща.

 

                Нека запазим в сърцата и умовете си отворена вратата за Любовта на Христос, за Неговата светлина и топлина, за да възкресим в нас Божественият човек, заложен като едно малко житно зрънце в нашия дух. Защото както е казал апостол Павел: „ Защото знаем, че ако се развали нашия земен дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. ”                                         

 

                

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free