Апостол Павел е този, който е просвещавал „езичниците”, тези които не са били юдеи. Неговите послания носят знания на човек, докоснал се до непознаваеми светове. Ще ви запозная в основни линии с Посланията към коринтяните. Думите на апостол Павел звучат толкова актуално днес, колкото са звучали преди около 2000 години.

 

Първо послание

 

Моля ви се братя, да говорите в съгласие, да няма раздори между вас, да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Светът с мъдростта си не позна Бога, но Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси  вярващите. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците.

Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не станаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателството от Дух и от сила. Ние поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита и определена от Бога преди векове да ни докарва слава.

Око не е видяло, ухо не е чуло и на човешкото сърце не е дохождало всичко, което е приготвил Бог за онези, които Го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа, защото Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост, и не може да го разбере, защото то се изпитва духовно.

Не този, който сади нещо, нито който пои, правят нещата да растат, а Господ е Който прави да расте. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Господният огън ще опита на всеки работата каква е, комуто работата устои, ще получи награда. Комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но като през огън.

Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?

Ако някой от вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека да стане глупав, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога.

Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно, не искам да съм обладан от нищо. Храната е за стомаха и стомахът е за храната, но Господ ще унищожи и него и нея. Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога. И вие не сте си свои, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и с душите си.

Ако някой брат има невярваща жена, да я не напуща и жена, която има невярващ мъж, да го не напуща. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез своя мъж. Нека всеки постъпва така, както Господ му е отредил сили и както Бог го е призовал.  Всеки, в каквото е бил призован във вярата, в него да си остане в Бога.

Никакво изкушение не ви е достигнало, освен това което можете да носите, верен е обаче Бог, Който с изкушението наедно ще даде и средството, така щото да можете да претърпявате.

Дарбите са различни, но Духът е истият, служенията са различни, но Господ е истият. Всекиму се дава проявлението на Духа за полза. Всичко това го действа единият и този истият Дух, Който на всякой човек особено раздава, както му е угодно. Имайте ревност за по-добрите дарби.

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти и кимвал, що дрънка.

Любовта дълго търпи, благосклонна е, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобрадства, не дири своето си, не се раздразнява, не мисли зло, радва се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи. Любовта никога не отпада.

Другите дарби ще с се прекратят. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършенството, това което е частично, ще се прекрати. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно. И тъй остават тия трите: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта.

Копнейте за духовните дарби, старайте се да се преумножават във вас.

И смъртта, последния враг и тя ще бъде унищожена.

Когато сееш, не посяваш тяло, което ще изникне, а посяваш голо зърно, а Бог му дава тяло, каквото Му е угодно. Има и небесни тела и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, друга пък е на земните.

Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление, сее се в безчестие, възкръсва в слава, сее се в немощ, възкръсва в сила, сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Така е и писало: Първият човек  Адам стана „жива душа”, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето. И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на небесния.

Плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писанието: Погълната бе смъртта  с победата! О, смърт, де ти е победата? О, смърт, де ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът, но благодарение Богу, Който ни дава победата.

 

 

Второ послание

 

Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в този дом и стенем като очакваме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само облечени с него, да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тази телесна скиния като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. А Бог е, Който ни е направил нарочно за това и ни е дал Духа в залог.

Принуден съм да се похваля, при все че не е за полза, но сега ще дойда до видения и откровения за Господа. Познавам един човек в Христа, който преди четиридесет години (в тяло ли, не зная, вън от тяло ли, не зная) бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам   (в тяло ли, без тяло ли, не зная, Бог знае), който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено за изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си.

 А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник на сатана да ме мъчи, та да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат, защото силата Ми в немощ се показва съвършена.

Затова намирам удоволствия в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен.

 

Най-после братя радвайте се, съвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, мир имайте и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.

Благодатта на Господа Исуса Христа  и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас!

                                                                                                                

Амин

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free