Откровението на Йоан

      Най-малкият ученик на Исус – Йоан, който е и любим негов ученик, е автор на Евангелие и на Откровение. Йоан е по-малкият от двамата братя Зеведееви. Той е единственият ученик, който умира от естествена смърт, за разлика от останалите, които загиват в името на Христовото дело. След разпятието на Исус, Йоан прибира Богородица да живее при него.

       Откровението е книга, написана от преживявания, настъпили в моменти на слизане на Духа, при което Йоан припада и получава послания. Тези, които е позволено да сподели, той е описал, за тях ще ви разкажа накратко.

 

       Йоан чува силен глас и вижда седем светилника и Човешкият Син, облечен с дълга дреха, препасан около гърдите със златен пояс, с бяла коса и очи като огнен пламък. Той държи в ръката си седем звезди и лицето Му свети като слънце. Той му заръчва да напише тайната на седемте светилника, които са седемте ангела и седемте звезди, които са седемте църкви.

       После му показва, онова, които има да стане.

       Вижда един престол, около който има дъга. Около престола има 24 престола, на които стоят старци, облечени в бели дрехи със златни корони. От големия престол излизат светкавици и гръм, а около него горят седем огнени светила, които са седемте духове Божии. Пред престола има нещо като стъклено море и четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Тези същества приличат на лъв, теле, човек и орел. Всички те имат по шест крила, пълни са с очи и непрестанно казват: „Свят, Свят, Свят Господ Бог Всемогъщий, Който е бил, Който е и Който ще бъде.” Старците се покланят на седящия на престола и казват: „Достоен си Ти, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото си създал всичко и поради Твоята воля всичко е било създадено и съществува.”

Седящият на престола държи книга, запечатана със седем печата. Никой не е достоен да разгърне книгата, нито да я гледа. Но се появява Агне, като заклано, което взема книгата и всички Му се покланят.

Агнето започва да отваря един по един седемте печата. След отварянето на петте печата се появяват картини на бедствия. След отварянето на шестия печат, бедствието върху Земята е още по-голямо, но едно от животните с много очи казва, че първо трябва да се сложи печат на слугите на Бога и подпечатаните са 144 хиляди. После се появява  голямо множество, което никой не може да изброи, облечени в бели дрехи с финикови клонки в ръце. Това са тези, които идват от голяма скръб и са опрали дрехите си и са ги избелели с кръвта на Агнето. Всички ангели, старците и хората с бели дрехи се покланят пред престола и славят стоящия на него и Агнето.

Когато се отваря седмия печат, настава мълчание на небето за около половин час. После се появяват седем ангела със седем тръби. Затръбяват един по един ангелите и след първите пет, се появяват такива бедствия на Земята, че се унищожават голяма част от хората. Шестият ангел развърза четири ангела, приготвени за този ден и част, за да унищожат останалата трета от хората. Те пускат 200 милиона коне с глави на лъвове и опашки на змии, които бълват огън и жупел. След тях остават хора, които не са избити, но не са се покаяли.

Идва друг ангел от небето, на главата с дъга, лице като слънце и крака като огнени стълбове. Той държи в ръката си разгъната книжка. Стъпва с десния крак в морето, с левия на земята и се заклева, че не ще има вече бавене. Че в дните на гласа на седмия ангел, когато затръби, ще се изпълни тайната на Бога. Под ръководство на гласа, Йоан взема книжката и я изяжда. В устатата му е сладка като мед, но коремът му се вгорчава.

После му дават тръстика като тояга да измери Божия храм и олтара. Говори се за двама свидетели, които ще пророкуват 1260 години. След това звярът, който излиза от бездната, ще воюва срещу тях и ще ги убие.След три  и половина дни Бог ще ги съживи.

Като затръбява седмият ангел, 24 старци се поклонят Богу, отваря се Божият храм на небето и се появява знамение – жена, облечена със слънцето и луната под краката й, с корона от 12 звезди, която ражда. Явява се червен змей със седем глави и десет рога, който чака да вземе детето, което ще се роди, но детето е занесено при престола на Бога. Излизат Михаил и неговите ангели да воюват против змея, който се нарича дявол или сатана, и го свалят на земята, заедно с ангелите му. Победата е чрез кръвта на Агнето и чрез словото на свидетелствуването. Горко на небето и земята, защото дяволът слиза там разярен, защото знае, че му остава малко време. Той тръгва да преследва жената и нейното потомство, което пази Божиите заповеди.

Змеят застава на морския пясък и от морето излиза звяр с десет рога и седем глави, на когото змеят дава силата си, престола си  и голяма власт. Цялата земя се покланя на звяра. Дава му се власт да говори горделиво и богохулно и да действа 42 месеца. Той воюва против светиите и ги побеждава. Покланят му се всички, чието име не е записано в книгата на живота.

Явява се друг звяр, който излиза от земята и говори като змей. Той упражнява властта на първия звяр и принуждава всички да се поклонят на първия звяр. Вторият звяр мами хората чрез знамения, прави образ на първия звяр и му вдъхва дишане и избива всички, които не му се поклонят. Слага печат на всички на десницата или на челото с името или числото на звяра, което е 666.

После се явява друга картина - Агнето стои на хълма Сион и с Него 144 хиляди, които носят Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им. Чува се нова песен, която пеят тези 144 хиляди. Три ангела минават по небето и предупреждават хората да не се кланят на звяра и да не приемат белега му.

Човешкият син хвърля остър сърп на земята и земята е пожъната. Пожънатото е хвърлено в големия лин на Божия гняв и кръв потича от него.

Появява се стъклено море, размесено с огън, пред което стоят 144 хиляди и държат арфи като пеят песента на Мойсей и на Агнето и възхваляват Бога.

После се отваря скинията на свидетелството. Седем ангела, които държат седем язви, получават седем златни чаши с гнева на Бога. Шестте ангела изливат язвите си върху хората, а от устата на змея и двата звяра излизат нечисти духове. Нечистите духове отидат при земните царе и ги събират на място, наречено Армагедон. Когато седмият ангел излива чашата си, настава голям земетръс и бедствия.

Следва описание на жената – блудница, символ на Вавилон и царете, които са получили власт от звяра. Но жената блудница - великият Вавилон пада и царете с нея - също.

Тогава множество от небето слави Бога, старците и четирите същества Му се покланят. Чува се глас, който казва: Нека се веселим, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата невеста се е приготвила. След това на небето се появява конник на бял кон, който се нарича Верен и Истинен, който носи написано име, което никой не знае. Облечен е в дреха, опръскана с кръв и името Му е Божието Слово. Небесните войски, облечени в чист и бял висок, следват подир Него на бели коне. На дрехата и на бедрото Му е написано: „Цар на царете и господ на господарите”. Бялото войнство улавя двата звяра и ги хвърлят в  езерото огнено.

Ангел, слизащ от небето, държи ключа на бездната и една голяма верига. Той улавя змея, наречен дявол и сатана и го връзва за 1000 години, след което го хвърля в бездната и запечатва над него. Той е пуснат след 1000 години за малко време, да мами хората и да ги събира за война срещу светиите. Този път той губи войната окончателно и е хвърлен в езерото огнено при зверовете.

После се отваря книгата на живота и който не е записан в нея е хвърлен в езерото огнено.

Идва време за новото небе и новата земя. От небето слиза светият град, новият Ерусалим, като невеста, украсена за жениха. Гласът от престола казва: „Ето скинията Божия с человеците. И ще бъдат люде Негови и сам Бог, техен Бог. И ще обърше Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито жалеене, нито плач и болка. Първото премина. Аз Съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи всичко.”

Новият Ерусалим е описан на хълма Сион, светещ като скъпоценен камък. Градът има 12 порти, на всяка ангел. Градът е от злато, подобно на чисто стъкло. Стените му са изградени от скъпоценни камъни. Храм няма в него, защото сам Бог и Агнето са храм. Няма слънце и луна, защото Божията слава го осветява, а Агнето е негово светило. В него ще живеят само записаните в книгата на живота. От престола на Бога извира река с вода на живот. От двете страни на реката расте дърво на живота, което ражда плод всеки месец – 12 пъти и листата му са за изцеление на народите.

Ангел казва на Йоан за запише това пророчество, защото времето за изпълнението му е близо.

И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече : Дойди. И който е жаден, нека дойде. Който иска нека вземе даром водата на живота.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free