Коледен подарък 2020

 

Епохата на промените

 

Живеем във време на динамични промени и не е трудно да се убедим в това, правейки анализ на изтичащата 2020 г.

 

Какви ли големи промени предстоят, дали ще са точно в нашето време или във времето на нашите деца или внуци? Ще се опитам да предам някои тестовете от Евангелията за идващите времена и начина да се избавим.

 

Целта не е да се страхуваме, а да бъдем готови, както петте разумни девици бяха готови с лампите си, а неразумните останаха вън. Готовността включва вяра в доброто, работа върху добродетелите и  усъвършенстване на човека. Защото „Жетвата е обилна, а работниците са малко. Молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.”

 

 

 

Идващите времена

 

 

 

Евангелие от Матея – 24: 3-44 - откъси

 

„Учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?

 

 А Исус им отговори и рече: пазете се да ви не заблуди някой;
защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще заблудят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.   

 

Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове; а всичко това е само начало на страдания. И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

 

И ще бъде проповядвано това благовестие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде свършекът.

 

И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините; който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!  Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота; защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и каквато не ще има. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се съкратят ония дни.

 

Ето, казах ви отнапред.

 

И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески; защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;
тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.

 

Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
            Небето и земята ще преминат, ала думите Ми няма да преминат.  А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец.” 

 

 

 

Избавлението

 

 

 

Христос е поучавал хората за избавлението от властта на сатана. Неговото учение е за Светлината и за Любовта. Много цитати в годините съм писала и няма как да ги предам всички тук, а само някои, без които мисля, че не би могло да се говори за Космическото дело на Христос.

 

 

 

Евангелие на Лука 21: 34 и 36   

 

„Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка. Но бдете всякога и молете си, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред Човешкия Син.”

 

 

 

Евангелие от Матей 25

 

Показателна е една притча за овцете и козите, които царят отлъчва от себе си, описала от Матей в глава 25, която ще разкажа със свои думи.

 

Когато дойде Човешкият Син и всички ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол и ще се съберат пред Него всички народи и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: 

 

-  Дойдете вие, благословени от Отца Ми и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света! Защото огладнях и Ме нахранихте, ожаднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмница бях и Ме споходихте.

 

Те ще Го попитат кога са направили това, а Той ще им отговори:

 

-              Понеже сте направили това на един от тия скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

 

Тогава ще рече на тези от лявата Му страна:

 

-              Иде си от Мене, вие проклети! Защото огладнях и не Ме нахранихте, ожаднях и не Ме напоихте, странник бях и не е прибрахте, гол бях и не Ме облякохте, болен бях и не Ме посетихте, в тъмница бях и не Ме споходихте.

 

Те в отговор ще Го попитат кога не са направили това, а Той ще им отговори:

 

-              Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене  сте го направили.

 

 

 

Евангелие на Йоан

 

„Който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата , която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за живот вечен.”

 

                                                                      4;14

 

 

 

„Аз съм живият хляб, който е слязъл от Небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века.           

 

                                                                      6;51

 

 

 

„Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва, думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.”

 

                                                                      6;63

 

 

 

„Аз съм вратата на овцете, през Мене ако влиза и излиза някой, ще бъде спасен, ще влиза и ще излиза, и паша ще намира. Аз съм добрият пастир, добрият пастир живота си дава за овцете.”

 

                                                                      10;9-11

 

 

 

„Аз съм пътят, Истината и Животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”

 

                                                                      14;6

 

 

 

„Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.”

 

                                                                      14;22

 

 

 

„Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава плод много, защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”

 

                                                                      15;5

 

 

 

„Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.”

 

                                                                      15;12

 

 

 

 

 

Неизчерпаемо богатство ни е оставил Христос с учението си. Колкото повече четем тези свещени текстове, оставени от евангелистите, толкова повече оживяват в нас думите:

 

 

 

 „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде.”

 

                                                                      Ев. от Йоан 15;7

 

 

 

Да имаме вяра в Любовта, да имаме жаждата да я намираме и прилагаме, тогава ще можем да се запишем да кандидатстваме за първи клас в Христовото училище – това са тесните врата, през които не се преминава лесно. Важното е да не се обезсърчаваме и отказваме.

 

 

 

Но, дерзайте, Аз победих света!”                        Ев. от Йоан 16;33

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free