Великденски подарък 2022

 

 

Учениците на Христос

 

          Исус Христос проповядва учението си, като учи своите ученици и проповядва с притчи на тези, които търсят Словото. Кръговете от обкръжаващите Христос са няколко: слушателите; по-широк кръг от 70 ученика и тесен кръг от 12-те най-близки ученика.

 

Евангелистите споменават най-често за действията на най-близките ученици. От Деянията на апостолите можем да разберем за съдбата на някои от тях  след Възкресението на Христос.

 

Ще разкажем накратко за близките до Христос ученици.

    

       Петър и Андрей

 

Първите ученици, с които се срещат с Исус, са двамата братя рибари Андрей и Симон-Петър. След кръщението на Исус от Йоан, Андрей Го вижда и тръгва след Него.  После отива при брат си Симон му казва, че е намерил Месия. Исус се вглежда в Симон и му казва, че ще се нарича Кифа, което значи Петър – канара. На тази канара Исус ще построи Своята църква. Всички евангелисти разказват историята на Петър, най-старателният ученик, който се отказва три пъти от Учителя си. Той е пример за вярност към идеята и в същото време за човешката природа и склонност за съмнение и разколебаване. След Възкресението Петър става стълб на обществото от християни, наречено „църква” и водещ апостол.

 

 

 

            Яков и Йоан

 

Други двама братя – ученици са Яков и Йоан, които също са рибари. Христос ги нарича „Воанегрис” – Синове на гърма. По-малкият брат Йоан, който е най-младият от учениците, става близък на Исус. Той склонява глава на лоното Му и Го пита кой ще Го предаде. Той е този, на когото Исус, когато е разпънат на кръста, завещава грижата за Богородица. Евангелието и Откровението, което написва Йоан, са много мистични текстове. Работата върху тях е медитативна и може да помогне на човек да осъзнае и преживее по друг начин събитията от онова време.

 

           

 

Тези четирима ученика са най-близкият кръг от 12-те ученици. Трима от тях (Петър, Йоан и Яков) Исус води, когато се преобразява и когато се моли преди залавянето Му в Гетсиманската градина.

 

След Възкресението Петър с помощта на Йоан, поема ръководството на църквата. Петър проповядва учението в Рим. Разпънат е на кръст, по негово желание с главата надолу, защото не се е считал достоен да бъде разпънат като Учителя си.

 

Яков е убит с меч в Рим по заповед на цар Ирод Агрипа.

 

Андрей е проповядвал дълги години учението в северните народи, предполага се в Русия. Загинал е разпънат на кръста, на остров Патра.

 

Йоан не е загинал мъченически. Той написва в Евангелието си, че за него Христос е казал на Петър: „ Ако искам той да остане, докле дойда, тебе що ти е?”

 

 

 

Филип и Вартоломей 

 

Филип също е от първите ученици на Христос. Той е този, който показва на гърците Исус, който те искат да видят. Той участва в нахранването с пет хляба и две риби. За Вартоломей евангелистите не са писали подробности, но двамата апостоли работят заедно и двамата загиват мъченически на кръста.

 

 

 

Матей Алфеев

 

Матей е бил митар, т.е. бирник. Исус го вижда и му казва да тръгне с Него. Матей дава вечеря в чест на Исус, на която кани приятелите си - бирници. Когато фарисеите се възмущават, Исус отговаря: „Нямат нужда за лекар здравите, но болните.”

 

 

 

Тома Близнака

 

Тома е известен с това, че не е повярвал във Възкресението на Христос. Но първоначално и другите ученици не са повярвали. Все пак за него се казва „Тома Неверний”.

 

Един път Тома запитал Учителя си:

 

„- Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?

 

Исус го погледнал и казал:

 

- Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”

 

Проповядвал е и в Индия, където е загинал мъченически.

 

 

 

Яков Алфеев, Юда-Тадей, Симон-Зилот

 

Ревностно проповядват учението по света и загиват мъченически.

 

 

 

Юда Искариот

 

            Той е който предава Исус за тридесет сребърника. После съжалява и се обесва.

 

 

 

            Често Исус казва, че на обикновените слушатели проповядва с притчи, а на учениците е дал възможност да разбират казаното без притчи. Учи ги да изгонват бесове, да лекуват болните. Казва, че когато възкръсне „Ще ви изпратя Духът Святий да ви напомни на всичко, що съм ви рекъл.”  И на Петдесятница Светият Дух слиза над тях от небето като огнени езици и те започват да пророкуват и говорят чужди езици.

 

           

 

Отначало учениците не са разбирали всичко, на което Учителят ги е учил, не са били толкова устойчиви, виждаме че заспиват, когато Той им казва да се молят с него преди залавянето. Но след Възкресението с помощта на Духът Святий те придобиват дарби да правят чудеса, да възкресяват мъртви, да лекуват болни.

 

На пръв поглед изглежда, че учениците на Христос са били прости хора – рибари. Но това съвсем не е било така. Тези души са били подготвени, за да слязат на Земята и да проповядват християнството. Великите души се обличат в проста форма.

 

 

 

            Грандиозното дело на Разпятието и Възкресението е изпълнено, а неговото продължение са делата на учениците – апостоли. Те проповядват учението по света, обикаляйки, като се жертват за другите и забравят за себе си. Почти всички избират да загинат от мъченическа смърт, прославяйки Господа и молейки се за мъчителите си.

 

След тази епоха настъпва друга епоха, която изопачава принципите и поставя каноните. Въпреки това, чистотата на учението е запазена и прилагана от много хора по света повече от 2020 години.  Богомилското учение е светъл пример за това.     

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free