КОЛЕДЕН ПОДАРЪК 2022

 

                                     Изкушенията на Сатана

 

Коледният Дух е слязъл на Земята отново, осветява умът ни, стопля сърцата ни, усещаме присъствието Му. Не можем да останем безразлични към тези празници, техният източник е толкова дълбок и близък за нас.

Мислейки за Христос, се сещам за събитието, което следва след кръщението и предхожда проповедите и Учението Му – изкушенията от Сатана.

Тези сцени са описани в Евангелието на Лука 4:1-14 и в Евангелието на Матея 4:1-11. Ще цитирам текста от Евангелието на Матея.

 

„Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола, и като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-сетне огладня. И приближи се до Него изкусителят Му рече: „Ако си Син Божий, кажи на тия камъни да станат на хлябове.”

А Той му отговори и рече: „Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста".

 

Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на крилото на храма и Му казва: „Ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: "Ще заповяда на ангелите си за Тебе, и на ръце ще Те понесат, да не би да препънеш о камък ногата Си".

Исус му рече: „Писано е също: "Да не изкусиш Господа, Бога твоего".

 

Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава и Му дума: „Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”

Тогава Исус му казва: „Махни се от Мене, Сатано! Защото писано е: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и само Нему ще служиш".

 

Тогава дяволът Го оставя, и ето Ангели дойдоха и Му служеха.”

                                                                       Евангелие от Матей 4:1-11

 

Ще обърна внимание на няколко специфични момента от текстовете на двамата евангелиста. Според текста на Лука, Исус е поведен в пустинята Духом, т.е. това е предвидено да стане от Небето. Той трябва да премине през изкушенията, да издържи този изпит, за да може после да проповядва Учението Си.

Първото изкушение – камъните да станат хлябове и отговора за Словото. Обръщането на камъните в хляб е действие, което предполага хората да не работят за прехраната си, а да я получават на готово. Затова Христос говори за Словото като храна.

Второто изкушение – хвърлянето от крилото на храма и отговора да не изкушаваш Бог. Това хвърляне долу подразбира слизането в низините, в полетата, които имат по-ниска вибрация и в които човекът извършва неща, които са против неговото тяло, което е Храм Божий.

Третото изкушение – поклонът пред Сатана за придобиване на власт над царствата на Вселената, които са показани за един миг, според текста на Лука. Един миг от Великата реалност, в която няма време, не е еднозначен с измерването на времето от хората. Отговорът на Исус е категоричен - само на Господа, твоя Бог да служиш. На друго място в евангелията Той казва, че не можеш да служиш на двама господари – на Бога и на Мамона.

След като Исус преминава през тези изкушения, текстът на Лука казва, че дяволът Го оставя за известно време. Това е времето, в което Той проповядва Учението Си. Когато идва време за Разпятието, виждаме, че дяволът се развихря, а когато идва Възкресението,  тържествува победата на смъртта. Тогава Сатана е победен окончателно.

 

Времето, в което живеем е пълно с изкушения. Макар тъмните сили да са победени във висшите светове, на Земята те властват като за последно. Трябва да имаме предвид това и да не губим Вярата и Любовта към Бога.

Затова думите на Исус в отговор на изкушенията на дявола или Сатана, са пример за нас, обикновените хора, за твърда Воля и силна Вяра. Нека този пример да осветява Пътя ни, за да не губим вярната посока!

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free